Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika nustato kaip Stalokoja.lt (duomenų valdytoja Aušra Šniukštė, IV XXXXXX) tvarko informaciją, surinktą šios internetinės svetainės veikloje ir nurodo priežastis, dėl kurių Stalokoja.lt renka tam tikrus Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi Svetaine Stalokoja.lt Jūs įsipareigojete laikytis šios privatumo politikos.

Asmens duomenų tvarkymas

Tvarkant Jūsų asmens duomenis vadovaujamasi bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (GDPR), taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą bei šia Privatumo politika. Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik aiškiai apibrėžtais tikslais ir teisėtais pagrindais. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami. Stalokoja.lt nerenka ir nesaugo per daug duomenų, surinktus duomenis saugo taikant tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų Jūsų asmens duomenų apsaugą. Stalokoja.lt neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir tikrumo, todėl priimdami Jūsų pateiktus duomenis užsakymo metu ir/ar registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys tikslūs ir teisingi. Jūsų asmens duomenys saugomi, kol Stalokoja.lt vykdys veiklą, tačiau, kai šie duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams – jie bus sunaikinti (išskyrus išimtinius įstatymų numatytus atvejus).

Norėdami užsisakyti Stalokoja.lt internetinėje svetainėje siūlomas paslaugas privalote pateikti asmens duomenis, kurių tvarkymo tikslai yra užregistruoti paslaugos užsakymą, suteikti Jums klientų aptarnavimo paslaugas, užtikrinti Stalokoja.lt interneto svetainės techninį administravimą. Šie Asmens duomenys apima:

 • Vardus ir pavardes
 • El. pašto adresą
 • Šalį, miestą, pašto indeksą, adresą
 • Telefono numerį.

Siekiant analizuoti sitemos saugumą, užmegzti ryšį su svetaine, užtikrinti svetainės tinkamumą naudoti bei rodyti siūlomas paslaugas Stalokoja.lt renka automatiškai Jūsų naršyklės perduodamus duomenis. Šie Asmens duomenys gali apimti:

 • IP adresą
 • Įrenginio ID
 • Įrenginio laiko juostą
 • Prieigos prašymo turinį, datą, laiką
 • Interneto svetainę, iš kurios perduodamas prieigos prašymas
 • Tinklapį, kurio prašoma prieigos
 • Naršyklės ID
 • Https būsenos kodą
 • Perduotų duomenų kiekį
 • Operacinę sistemą
 • Naršyklės programinės įrangos kalbą ir versiją.

Slapukai

Interneto svetainėje Stalokoja.lt yra naudojami slapukai. Susipažindamas su šia Privatumo politika, patvirtinate, jog esate informuotas, kad naršant Stalokoja.lt svetainėje, Jūsų įrenginyje bus patalpinti slapukų failai. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito apsilankymo svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Šioje svetainėje naudojami slapukai skirti:

 • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
 • Rinkti puslapio lankymo statistiką

Jūs turite galimybę ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus. Norėdami tai padaryti, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.
Informuojame, jog ištrynus mūsų slapukus kai kurios mūsų svetainės galimybės nebus prieinamos.

Jūsų teisių įgyvendinimas

Jūs turite teisę gauti informaciją, kurioje aiškai nurodyta kokie Jūsų asmens duomenys surinkti bei kokie yra šių duomenų šaltiniai. Taip pat turite teisę žinoti Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus bei trečiuosius asmenis, kuriems Jūsų asmens duomenys teikiami. Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis pateikdami rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis el. paštu. Gavę Jūsų prašymą ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos raštu atsakysime ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime Jūsų prašomą informaciją. Atsakymą pateiksime Jūsų nurodytu el. pašto adresu arba el. pašto adresu, iš kurio buvo gautas Jūsų prašymas.

Jūs turite teisę sunaikinti (teisė būti užmirštam) ar ištaisyti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Turite galimybę pasinaudoti savo teisėmis pateikdami rašytinį prašymą el. paštu. Gavę tokį prašymą, mes patikrinsime Asmens duomenis ir Jūsų teisėtus prašymus. Apie atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą ar sunaikinimą nedelsiant informuosime Jūsų nurodytu el. pašto adresu arba el. pašto adresu, iš kurio buvo gautas Jūsų prašymas.

Prašymus galite teikti el. pašto adresu: labas@stalokoja.lt

Trečiųjų šalių paslaugos ir Asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys gali būti teikiami tik paslaugų teikėjams, su kuriais esame pasirašę sutartis ir kurios užtikrina tinkamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

 • “Google Analytics” analizės tikslais naudojami Jūsų naršyklės perduodami duomenys.
 • Mokėjimo paslaugų tiekėjo Stripe paslaugos naudojamos kaip mokėjimo vartai, dėl šios priežasties mes nerenkame jokių susijusių Jūsų asmens duomenų. Vykdydami mokėjimus naudojatės Stripe paslaugomis ir jiems tiesiogiai pateikiate savo duomenis.

Baigiamosios nuostatos

Stalokoja.lt pasilieka teisę keisti šią Privatumo Politiką be išankstinio perspėjimo bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja tuo momentu, kai yra paskelbimi šioje svetainėje. Jei to reikalauja įstatymai, mes pateiksime pranešimą ir/ar stengsimės gauti Jūsų sutikimą dėl naujo Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Bet kokius klausimus ar ginčus siekiame spręsti derybų būdu kreipiantis el. paštu, adresu labas@stalokoja.lt. Jei ginčas derybomis neišsprendžiamas, tokiu atveju ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka prižiūrint atsakingoms institucijoms.